Smart klimasikring på snæver plads

01/04

Opsamler 708 m3 på blot 500 m2

Regnvandskassetter fra ScanPipe var løsningen på begrænset plads i Fredericia. Afledning af regnvand i bebyggede områder kalder på nye løsninger.

For at lette presset på kloaksystemerne tyr kommunerne stadig oftere til at forsinke afledningen af regnvand fra tage og belagte arealer. Men i tættere bebyggede områder er udfordringen ofte, at der ikke er ledigt areal til at anlægge et stort åbent bassin. Det kalder på nye løsninger. Derfor stiger interessen hos bygherrer og spildevandsansvarlige for nedgravede bassiner.

En ny løsning gør dette alternativ endnu mere interessant. Det er et modulbaseret kassettesystem med store kassetter hver på 1x1x½ meter, der rummer en halv kubikmeter vand. De sættes sammen og opbygges fleksibelt og pladsbesparende.

-I en udgravet rende udnytter den firkantede kassette hele pladsen og rummer mere vand i sammenligning med et rørbassin, siger kloakmester og teknisk konsulent Bjarne Graff, ScanPipe.

I Fredericia stod det lokale Fredericia Spildevand & Energi netop med et problem med begrænset plads. En udvidelse af et butikscenter betød en øget mængde regnvand i systemet, men systemets kapacitet var begrænset, og teknikerne skulle finde en løsning. Imidlertid var mulighederne begrænset på tre sider af bygninger og veje og en 60 kV elledning på den fjerde side.

Fysiske begrænsninger krævede alternativ

-Vi havde fokus på et nedgravet rørbassin, men de fysiske forhold betød, at det skulle deles op og placeres på to arealer, siger projektleder og cand.polyt. Max Jacob Friis, Fredericia Spildevand & Energi. Han fortsætter:


-Sammen med vores entreprenør Per Aarsleff overvejede vi situationen og søgte alternativer. De havde erfaringer med ScanPipes kassettesystem, og vi fik i samarbejde med ScanPipe designet den ønskede løsning.


-Forsinkelsesbassinet rummer 708 kubikmeter. Dimensionen er 59 meter lang, otte meter bred og halvanden meter høj. Bassinet er indpasset på et areal på blot 500 kvadratmeter. Oven på er arealet udlagt som grønt areal.

Aarsleff og Fredericia Spildevand & Energi har sammen dimensioneret det til en 5-års hændelse og til 17mm regn.

Omkostningerne til anlægsarbejdet er lavere, og CO2 aftrykket ligeledes lavere. Der skal udgraves mindre, fordi kassetterne udnytter pladsen mere effektivt. Transporten er lettere i omkostninger og CO2-aftryk. Kassetterne leveres usamlet, og et lastbillæs giver 286 kubikmeter. De større kassetter betyder også, at det er hurtigere at samle dem alle.

I Fredericia er kassetterne samlet i otte kanaler. Hver er monteret med spulekanaler til effektiv rensning. De er produceret af genbrugsplast og samles på stedet

Gruben er udgravet i tre meters dybde. Først lægges en fiberdug, en PE membran og en geotekstildug. Her sættes kassetterne i blokke i den ønskede længde og bredde. De tre lag føres op, og membranen svejses sammen på toppen. Det sikrer, at forsinkelsesbassinet er helt tæt. Dernæst påsvejses tilslutninger. I dette tilfælde er vandet ført i 600 mm rør til to fordelerbrønde, der deler vandet ud i alle kanaler for at sikre et roligt flow. Til sidst dækkes med grus og jord.

Klimatilpasning stiller krav

Bjarne Graff, ScanPipe tilføjer:

-Du kan bygge dem sammen i højden og bredden efter forholdene. Otte meter bred eller 10 meter. På en parcelhusgrund kan du gå ned i 2-3 kubikmeter. På en industrigrund eller et kontorbyggeri flere hundrede kubikmeter.

-Vi oplever stigende interesse, fordi der er stigende behov for klimatilpasning og på at forsinke de stigende regnvandsmængder. De kommunale spildevandsplaner rummer ofte krav til bygherrer om at anlægge forsinkelsesbassiner, hvor nye bygninger og belægninger udgør mere end 30-40 procent af grundarealet.


Med kassettesystemet kan der anlægges endog meget store bassiner på en begrænset plads og nedgraves, så de ikke syner i miljøet

Bjarne Graff

Fakta

Til projektet leverede ScanPipe:

Giv os en udfordring, så giver vi dig en løsning

+45 63 76 30 30
Har du prøvet vores app? Tryk på og derefter 'Føj til hjemmeskærm'