Skræddersyet linjeafvanding

01/05

Hillerød Forsyning

Hillerød Forsyning har i august 2016 indviet en ny genbrugsstation. I Hillerød ønskede man at skabe en moderne, sikker og brugervenlig genbrugsstation. ScanPipe har leveret specialtilpassede render til linjeafvanding, som både kan klare den tunge trafik på pladsen og sikre, at overfladevand bliver ledt effektivt væk.


Hillerød Forsyning forventer, at genbrugsstationen årligt besøges af 350.000 borgere og erhvervsdrivende. Netop andelen at tunge erhvervskøretøjer satte særlige krav til den løsning til afvanding, der skulle etableres på pladsen.


Renderne på den nye genbrugsstation på Lyngevej i Hillerød er etableret som en linjeafvanding, der sikrer, at vand ledes effektivt væk fra den store plads og ned i et centralt bassin, der opsamler overfladevandet. Linjeafvandingen har desuden givet pladsen et ensartet udtryk og et ensidigt fald, hvor man undgår fordybninger, så overfladevand samler sig.

Tung trafik og belægning

Kravet til renderne var dels, at de skulle kunne anlægges klos op ad de 9 cm tykke Coloc-sten, som udgør belægningen på pladsen, dels at de kunne klare et maksimalt tryk fra pladsens mange tunge køretøjer. ScanPipe anbefalede Birco Sir 300 rende til tung trafik (kl. E), bl.a. fordi de kunne leve op til arkitektens forskrifter om, at belægningsstenene skulle placeres helt tæt på renderne.

"Men jeg må sige, at de passede 100 %, de var virkelig pænt udført"

Helge Rødgaard Larsen, CG Jensen

Birco Sir 300 udmærker sig ved, at den kan:

  • klare et højt tryk – op til den højeste belastningsklasse F, 90 tons 

  • etableres så belægningssten ligger helt ind til renden (max. kl. E, 60 tons)

  • lede store mængder vand væk i kraft af et stort indløbsareal i risten og stor kapacitet i renden

Specialtilpasning sikrer flot finish

Linjeafvandingen skulle ifølge projekttegningen have to knæk på hhv. 38 og 90 grader. ScanPipe anbefalede derfor kunden at vælge specialtilpassede render og riste, som er fuldstændig skræddersyede fra producentens side.

”Udgangspunktet var jo en tegning, der viste, hvordan renderne skulle se ud, så vi var naturligvis spændte på, om de ville passe, når vi rent praktisk skulle i gang med at sætte dem på genbrugspladsen. Men jeg må sige, at de passede 100 %, de var virkelig pænt udført, skåret i smig og uden de store tolerancespring på renderne.

Alternativet til den skræddersyede løsning ScanPipe leverede var, at vi selv skulle rode med at få renderne tilpasset og måske endda hive en underleverandør ind til at lave smedearbejdet på ristene. Så alt i alt har det færdige produkt vi fik sparet os for nogle ressourcer”, forklarer Helge Rødgaard Larsen fra CG Jensen.

Fakta

Til projektet leverede ScanPipe:

  • Type/materiale: Birco Sir 300 render i klasse F, 90 tons + støbejernsriste i klasse E, 60 tons

  • Omfang: knapt 100 m specialtilpassede Birco Sir 300 render

Du kan læse mere om Birco Sir render i produktbrochuren.

Giv os en udfordring, så giver vi dig en løsning

+45 63 76 30 30
Har du prøvet vores app? Tryk på og derefter 'Føj til hjemmeskærm'