Horsens klar til 20 års regn

01/05

Skybrudsrende med kapacitet på 600 liter/sekund

Horsens Kommune har afsluttet et klimatilpasningsprojekt midt i byen. En ny type afvandingsrende med en kapacitet på 600 liter/sekund sikrer bymidten selv i tilfælde af kraftigt skybrud.

Som den første herhjemme har Horsens lagt en ny type afvandingsrende med en stor kapacitet som en del af en klimatilpasningsindsats. I dette projekt er den beregnet til at transportere 36 kubikmeter vand pr. minut. Afvandingsrenden BIRCOmax-i er udviklet specielt til kraftige skybrud.

-Projektet handler om at lede overfladevandet væk hurtigt og effektivt, siger Susanne Borgvardt Jensen, projektleder for Klima- og Byudvikling i Horsens. Hun tilføjer:

-I Horsens by falder terrænet, og regnvandet løb sammen som i en tragt og dannede floder i gågaden på vej ned mod åen og havnen. Opgaven er at få det væk og føre det til Horsens Å. Den nye skybrudsrende løser den opgave og skaber tryghed for gågadens forretninger og alle andre.

Niras, den tekniske rådgiver på projektet, regnede på de vandmængder, der kan forventes i området, og dermed hvor meget der skal opsamles og transporteres.

Problemet er ikke hverdagsregn. Udgangspunktet for klimatilpasningsprojektet var en 20 års regnhændelse. En 20 års regnhændelse svarer til cirka 23 mm. på 30 minutter mens et almindeligt skybrud er 15 mm. på 30 minutter. Beregningerne viste, at der skulle transporteres op mod 600 liter/sekund.

Et fremfor to systemer

Kasper Sandal, afløbsingeniør og specialist i klimatilpasning i Niras siger:

-Den traditionelle løsning ville være et todelt system. Et linjedræn til opsamling og en stor regnvandsledning parallelt med til transport af vandet. Men to systemer fylder meget og betyder mere jordarbejde, og samtidig ville det give problemer at skulle grave dybt i en gågade midt i byen.

-Den nye skybrudsrende med opsamling og transport i samme element bød på en række interessante fordele. Først og fremmest løser det opgaven med at opsamle og flytte meget store vandmængder. Det store tværsnit i BIRCOmax-i renden var en vigtig årsag til valget.

"Den alternative løsning var en mindre rende med en stor ledning parallelt til transport. Med BIRCOmax-i fik vi derfor en betydelig mindre udgravning samt en hurtigere installation"

Kasper Sandal, afløbsingeniør Niras

-Videre gav det en besparelse på anlægsbudgettet, at skybrudsrenden er en integreret løsning, hvor vi ikke skulle grave så dybt, og renderne kan monteres hurtigt, påpeger Kasper Sandal.

Rendeløsningen i Horsens vurderes til at være omkring 20% billigere end den traditionelle løsning med to systemer.

Op til tre meter lange elementer betyder færre samlinger, og de kan kranes ned i en smal udgravning.

I bybilledet synes de lidt bredere render synes af mere, men det er med til at sikre hurtig opsamling af regnvandet.

Fremtidens løsning

Klimatilpasningsprojekterne bliver flere og flere, og Kasper Sandal er ikke i tvivl om, at der kommer andre projekter, hvor BIRCOmax-i kan anvendes.

Beregningerne viste, at en 60 meter afvandingsrende kunne klare opgaven. Konkret blev skybrudssikringen udført med 54 meter af typen BIRCOmax-i 420 BH1000 og seks meter af typen BIRCOmax-i 520 BH1200 fra ScanPipe.

-BIRCOmax-i renderne er udviklet til blandt andet lufthavne, industriområder, veje og pladser, hvor der er brug for at transportere meget store vandmængder, siger Bjarne Graff, teknisk konsulent i ScanPipe, der er specialist inden for afløb og klimatilpasning. Han fortsætter:

-Derfor var vi heller ikke i tvivl, da Niras henvendte sig til os.

-Med render i forskellige størrelser og indbygningshøjder kan de indpasses i forskellige typer af projekter. Også på pladser og veje med tung trafik. Renderne er støbt i beton med en indvendig hyperbel-design, der sikrer en optimal fordeling af kræfterne og dermed maksimal stabilitet. Det er derfor en meget pålidelig og holdbar konstruktion, der også tåler store belastninger fra køretøjer.

Nu venter Horsens blot på næste store skybrud. Nu med ro i sindet.

Fakta om BIRCOmax-i skybrudsrende

  • Transport af meget store mængder vand

  • Længde på 3 meter betyder færre samlinger

  • Mindre gravearbejde og mindre dyb udgravning

  • Stort udvalg af indbygningshøjder og -bredder

  • Maksimal styrke og stabilitet

Mere information?

Ønsker du yderligere information om BIRCOmax-i skybrudsrender, kan du hente produktbrochuren.

Kontakt vores klimakonsulenter for mere information

+45 63 76 30 30
Har du prøvet vores app? Tryk på og derefter 'Føj til hjemmeskærm'