Komplet projektleverance til Hillerød spildevand

01/04

Som samarbejdspartner og underentreprenør til Hoffmann A/S er VA-specialisten ScanPipe involveret i en spændende entreprise, hvor flere skræddersyede elementer og 36.000 meter rør skal gå op i en højere enhed.

For Hillerød Spildevand er entreprenørfirmaet Hoffmann i fuld gang med at etablere en ny pumpestation med tilhørende trykledninger til transport af spildevand til Hillerøds nye rensningsanlæg ved Solrødgård. Den store entreprise omfatter etablering af byggegrube og afstivning for pumpestation og dertilhørende bygværker og brønde. Som en del af entreprisen er der etableret et nyt transportsystem med kombinerede pumpe- og trykgravitationsledninger på op til 900 mm.

Logistikstyring på et højere plan

ScanPipes nye Vand & Design-afdeling har været kraftigt involveret i projektet med levering af blandt andet 2500 mm oppumpnings- og ventilbrønde, 36.000 meter rørledninger og on-site-svejsearbejde. Med mere end 60 leverancer af forskellige typer af rør fra det meste af Europa, har projektet krævet minutiøs planlægning og logistikstyring.

Knowhow og konkrete løsninger

ScanPipe er Danmarks største VA-specialist inden for plastrørsystemer og fittings til anlægs- og entreprenørbranchen. Projektet fra Hillerød er et godt eksempel på, hvordan ScanPipes nyetablerede vand- og designafdeling kan bidrage med både knowhow og konkrete løsninger i større processer, hvor standardløsninger alene ikke rækker.

Ny afdeling – nye muligheder

"Med etableringen af vores nye vand- og designafdeling løser vi nu også de mere specielle behov hos entreprenører, industrier og forsyningsselskaber." fortæller Hans-Kristian Høen-Beck, der som salgs- og produktionsdirektør står i front for ScanPipes nye vand- og designafdeling, og fortsætter: "Når vi taler om mere komplekse projekter, kommer de gængse standardprodukter ofte til kort. Her tilbyder vi nu skræddersyede totalløsninger, som omfatter såvel rådgivning og projektledelse – fra første skitse til færdig installation og efterfølgende support."

Specialproduktioner og plastsvejsning

Foruden rådgivning og projektstyring tilbyder ScanPipe Vand & Design udvikling af specialløsninger på virksomhedens eget værksted i Greve. Det kan fx være produktion af større brønde, tanke, rørbassiner og anlæg til industrien. Derudover udfører afdelingens erfarne svejseteam alle former for plastsvejsning – både on-site og på værkstedet.

Erfarne kræfter og én kontaktperson

Medarbejderne i vand- og designafdelingen har stor erfaring med planlægning
og styring af komplekse projekter. Gennem en tæt dialog med én fast kontaktperson sikres kunderne gnidningsfri projektforløb og deadlines, der holder.

Fakta

Til projektet leverede ScanPipe:

  • Over 35.000m PE trykrør fra 110-900 mm inkl. svejsearbejde. I alt 65 komplette læs.

  • 3 stk. DN2400 PEH-brønde

Kontakt vores Vand & Design afdeling

+45 63 76 30 70
Har du prøvet vores app? Tryk på og derefter 'Føj til hjemmeskærm'