Afmærkning

Afmærkningspæle, afmærkningsbånd, afspæringscylindre, spærrebomme, vejskilte, markeringskegler, vejsøm og mærkespray.